Foto zīns "Atkārto pēc manis"

Reinis Žodžiks

Strādnieks, kurš aizkrāso sienas zīmējumus un uzrakstus ir spiests sekot vandāļu izdarītajām kustībām, nevilšus atdarinot viņu rokrakstu. Rezultātā sienai nav atjaunota oriģinālā tīrība, bet gan piešķirts vēl viens zīmējuma slānis.