reno

Binnenhofa Reno Matitaputty Kurš pirms dažiem mēnešiem varēja iedomāties, ka skaistā sestdienas rītā ap pulksten desmitiem es būtu pilnīgi viens Hāgas Binnenhofā? Un ne tikai uz brīdi, bet piecpadsmit garas minūtes, kamēr tikai reizēm kāds velosipēdists aizripoja no vieniem vārtiem uz citiem. Neviens apsardzgs, ne militārā policija, ne žurnālisti, bet galvenokārt: bez tūristiem. Vispār neviens!Continue reading “reno”

Par kultūru

Par kultūru Spāre Vītola, Pēteris Sīlis, Reinis Žodžiks Ziņu portāli un sociālie mediji sniedz pastarpinātu ieskatu ar kultūru saistītos notikumos, tiesības komentēt ir ikvienam interneta lietotājam. “Delfu komentārs” sarunvalodā raksturo naidīgu, gramatikas kļūdas saturošu komentāru. Instagram publicētajos komentāros saglabāts oriģinālais pieraksts, savukārt, Twitter kontā ar algoritma palīdzību no komentāriem tiek ģenerēts “vidējais Delfu komentārs”, kasContinue reading “Par kultūru”

Izmaiņas kultūrā pandēmijas laikā un to pozitīvais rezultāts Artūrs Goldmanis 2020. gads iesākās ļoti pozitīvi, likās, ka šis būs piedzīvojumiem bagāts gads, un, lai arī biju iztēlojies citādākus piedzīvojumus, mana priekšnojauta piepildījās. Kad februārī izskanēja pirmās ziņas un diskusijas par COVID-19 vīrusu un tā izplatību, pie sevis nodomāju – gan jau tas vīruss netiks līdzContinue reading

Ekonomikas un kultūras mijiedarbība pandēmijas laikā Olga Barbina Pandēmijas dēļ publiski pasākumi tika atcelti – teātriem, muzejiem, kinoteātriem u.c. kultūras telpas aizvēra savas durvis uz nenoteiktu laiku. Par galveno pieejamo platformu savas darbības turpināšanai un komunikācijai ar skatītāju kļuva interneta vide. Var uzskatīt, ka bizness un organizācijas, kuras nav reprezentētas internetā vai kurām nav savasContinue reading

Atkārto pēc manis

Foto zīns “Atkārto pēc manis” Reinis Žodžiks Strādnieks, kurš aizkrāso sienas zīmējumus un uzrakstus ir spiests sekot vandāļu izdarītajām kustībām, nevilšus atdarinot viņu rokrakstu. Rezultātā sienai nav atjaunota oriģinālā tīrība, bet gan piešķirts vēl viens zīmējuma slānis.

Neizmantotā atpūta

Neizmantotā atpūta / Laiks ir nauda Olga Barbina Foto sērija uzņemta rūpnīcas “Lauma” telpās. Rūpnīcas realitāte, kuru aprakstījis Karls Markss, ir vieta, kur darba ļaudis ir atdalīti no darba rīka. Tā ir ikdiena, kuru strādnieki mēģina padarīt sev patīkamāku, apdzīvojot un dekorējot darba telpas pēc savas gaumes. Sērijas pirmā daļa ir šādu parādību pētījums –Continue reading “Neizmantotā atpūta”

paliekas

Paliekas Pēteris Sīlis 2020. gada aprīlī izolācijas periodā, kad ieteiktie drošības noteikumi bija strikti, 4 sienu ieskautam un ekrānu apgaismotam, nevienu nesatiekot, bez pastaigām pa vēju izpūstajām Liepājas ielām nevarētu būt izticis. Klejojot pa tukšo pilsētu kurā parasti kulsā dzīvība, cilvēki lido apkārt un ir jāvairās no automašīnām, vai velosipēdista kurš vēlēsies patraukties garām. ŠajāContinue reading “paliekas”

Bet mammū

Bet mammū Spāre Vītola Tik tapec   Šito māj             es nopirk tik tapec,          ka uz to stāvei vens mākons,             tagadic tas i pro!   Heli Lāksone, no dzejas krājuma ‘’Soul. Burkans. Udens.’’

ludzu

Lūdzu Linda Roze Sieviete ir pavarda turētāja (lūdzēja), atkarīga no vīrieša “dāsnuma” (devējs).Pazeminātas sociālās lomas ieņemšana notiek brīvprātīgi – pateicotieskultūras signifikatīvai funkcijai, jeb brīdī, kad kolektīvās domas sācpieņemt kā sevis paša domas.Reālā brīvība tiek pārdota, škietamai brīvībai. Simbolismu skaidrojums:1) Sieviete uz ceļiem – pazemināts sociālas stāvoklis;2) Vasks uz sievietes rokām – materiālās lietas, kas “sasien”sievietesContinue reading “ludzu”