Par kultūru

Par kultūru Spāre Vītola, Pēteris Sīlis, Reinis Žodžiks Ziņu portāli un sociālie mediji sniedz pastarpinātu ieskatu ar kultūru saistītos notikumos, tiesības komentēt ir ikvienam interneta lietotājam. “Delfu komentārs” sarunvalodā raksturo naidīgu, gramatikas kļūdas saturošu komentāru. Instagram publicētajos komentāros saglabāts oriģinālais pieraksts, savukārt, Twitter kontā ar algoritma palīdzību no komentāriem tiek ģenerēts “vidējais Delfu komentārs”, kasContinue reading “Par kultūru”

Izmaiņas kultūrā pandēmijas laikā un to pozitīvais rezultāts Artūrs Goldmanis 2020. gads iesākās ļoti pozitīvi, likās, ka šis būs piedzīvojumiem bagāts gads, un, lai arī biju iztēlojies citādākus piedzīvojumus, mana priekšnojauta piepildījās. Kad februārī izskanēja pirmās ziņas un diskusijas par COVID-19 vīrusu un tā izplatību, pie sevis nodomāju – gan jau tas vīruss netiks līdzContinue reading

Ekonomikas un kultūras mijiedarbība pandēmijas laikā Olga Barbina Pandēmijas dēļ publiski pasākumi tika atcelti – teātriem, muzejiem, kinoteātriem u.c. kultūras telpas aizvēra savas durvis uz nenoteiktu laiku. Par galveno pieejamo platformu savas darbības turpināšanai un komunikācijai ar skatītāju kļuva interneta vide. Var uzskatīt, ka bizness un organizācijas, kuras nav reprezentētas internetā vai kurām nav savasContinue reading

Es, Stimulants un Neizdarītais

Linda Roze, Elza Ozola Es, Stimulants un Neizdarītais “Es un stimulants” Cilvēks spēlē kolektīvo spēli, ko sauc par “tirgus ekonomika”. Spēles galvenie rīki ir: darbs, cilvēku resurss un nauda. Darbs spēlē cilvēku, kamēr cilvēks spēlē naudu. Nauda darbojas, kā “brīvības” stimulants – kas ļauj veikt lietu apmaiņu (pircēju un pārdevēju tirgus). Stimulants padara jebkuru darbuContinue reading “Es, Stimulants un Neizdarītais”

Renāte Stopniece “Antivīruss”

Renāte Stopniece Antivīruss Aktīva roku mazgāšana, virsmu dezinfekcija, masku un cimdu lietošana, distances ievērošana – pandēmijas laikā tas viss kļūst par normu, par nepieciešamību, lai izsargātos no vīrusa. Svarīgi ir, lai to ievērotu visi cilvēki, un par to rūpējās masu mediji, informatīvas norādes veikalos, ievērojot pārliecināšanas mākslu, par ko sāka runāt sengrieķu filozofs Aristotelis. TasContinue reading “Renāte Stopniece “Antivīruss””