KAU AU AU NS

Adelīna Kalniņa

“Kauna kultūra galvenokārt ir sastopama tradicionālās, no grupām veidotās sabiedrībās. Grupai ir noteicošā loma sabiedrisko normu īstenošanā, un grupa indivīdu soda, to apkaunojot. Sods izpaužas tādējādi, ka grupa pievērš uzmanību normu pārkāpumam. Indivīda reakcija uz apkaunojumu – atšķirībā no atbildības izjūtas – bieži ir ārēja – eksternalizējoša un projicējoša.” *

 

Mūs visus bērnībā par kaut ko kaunināja, tāpēc joprojām daudzi no mums kaunu izjūt ļoti spēcīgi, tā it kā mēs būtu pavisam mazi un kauns ir vismaz divreiz lielāks. Parasti vēlamies sarauties vēl mazāki kauna priekšā. Tas tikai tāpēc, ka joprojām mūsos slēpjas kauninātais bērns, bet īstenībā mēs esam lielāki par kaunu un varam ar to tikt galā, nevis slēpties.

 

 

Šajā foto sērijā es lūdzu cilvēkiem dalīties savās kauna pieredzēs kameras priekšā.

 

* Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga: Jumava, 2001. 437. lpp.