Lūdzu

Linda Roze

Sieviete ir pavarda turētāja (lūdzēja), atkarīga no vīrieša “dāsnuma” (devējs).
Pazeminātas sociālās lomas ieņemšana notiek brīvprātīgi – pateicoties
kultūras signifikatīvai funkcijai, jeb brīdī, kad kolektīvās domas sāc
pieņemt kā sevis paša domas.
Reālā brīvība tiek pārdota, škietamai brīvībai.

Simbolismu skaidrojums:
1) Sieviete uz ceļiem – pazemināts sociālas stāvoklis;
2) Vasks uz sievietes rokām – materiālās lietas, kas “sasien”
sievietes rokas uz neatkarību;
3) Svece – materiālās lietas, ko sagādā vīrietis;
4) Sievietes aizvērtās acis – klaja uzticēšanās vīrietim.