Neizmantotā atpūta / Laiks ir nauda

Olga Barbina

Foto sērija uzņemta rūpnīcas “Lauma” telpās. Rūpnīcas realitāte, kuru aprakstījis Karls Markss, ir vieta, kur darba ļaudis ir atdalīti no darba rīka. Tā ir ikdiena, kuru strādnieki mēģina padarīt sev patīkamāku, apdzīvojot un dekorējot darba telpas pēc savas gaumes. Sērijas pirmā daļa ir šādu parādību pētījums – augi, mīkstas sēdvietas, spoguļi – atgādina par mājīgumu un iespēju atvilkt elpu, kas darba rutīnā bieži netiek veikts.

Kopējā rūpnīcas procesu sakārtotībā un pelēcīgā ikdiena iespiež strādnieku šaurā veidolā, atgādinot par viņa vietu sistēmā. Vismazāk pasargāti ir “mazkvalificētie” strādnieki, kuru darba spējas tiek pielīdzinātas nesasniedzamiem automatizētu iekārtu standartiem.