Savā pasaulē

Elza Ozola

Šīs realitātes būtība ir balstīta katra cilvēka individuālajā tās uztverē. Mēs uztveram apkārt esošo informāciju un savā veidā uz to reaģējam. Laika gaitā viss pieredzētais katram ir devis savu oriģinālu domāšanas un pieredzēšanas algoritmu, kuru var salīdzināt ar faktūru, uz kuras atspoguļojas ārējā vide. Tā ir mana brīvība uztvert pasauli no sava skatupunkta. Man nav jāmaina forma, lai es varētu līdzpastāvēt apkārt notiekošajam, un izcelt gaismā man svarīgās dzīves detaļas, kamēr kādam citam, iespējams, tas nebūt nerūp.